Leksikaj kaj gramatikaj nutraĵoj kun memoru

Plenigu la truojn.


[agordo@tempo=20000] [agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X] [agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U] [agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ] ###

[P][A][N][O - preferas]

Mi manĝas ne tro da [[pano] kaj fakte preferas la brunan [[pano]n al la blanka.

### Kio estas en la botelo?

[L][A][K][T][O]

Ĉu vi trinkas la [[lakto][n] malvarma aŭ varma ?
Mi certas, ke vi faras tion trankvile kaj komforte.

###

[V][I][A][N][D][O]

Prenu la nomon de la besto kaj aldonu la sufikson -.
Bovaĵo, porkaĵo, kokidaĵo, ŝafaĵo. ###

[T][E][R][P][O][M][O][J]

Ili havas ankoraŭ ŝelon. Necesas senŝeligi ilin.
###
Kio estas en la telero?

[S][U][P][O]

Sur la bildo vi vidas [[supo][n], fakte
teleron da [[supo]
en telero de [[supo].
###

[B][O][T][E][L][O]


Jen estas kelkaj malnovaj [[botel]oj. Ili estas malplenaj. Ĉu temas pri [[botel]oj de vinagro aŭ alkoholaĵo?

###

[F][O][R][K][O]


Viandon manĝu per [[forko] kaj tranĉilo, supon per kulero. Ili estas manĝiloj. Sed kion uzas ĉinoj kaj japanoj?
###

[Ŝ][I][N][K][O]


Speco de viando, kiun ni manĝas fumita, kuirita, eĉ kelkfoje kruda.
###

[L][E][G][O][M][O][J]


Tomato, karoto, kapsiko, kukurbo, fungo estas [[legomoj]. Kelkaj personoj erare uzas la vorton [[legumoj]. Vi ne faras tion, ĉu?
###

[F][R][O][M][A][Ĝ][O]


Kutime la [[fromaĝoj][n] oni faras el kazeigita bovina, kaprina aŭ ŝafina lakto per fermentado, ŝimigo aŭ kuirado. La fama prezidento Charles de Gaulle plendis foje 'Kiel eblas regi landon kun 365 [[fromaĝoj]?'
###
Kio estas en la taso?

[K][A][F][O]


La [[kafo] estas en taso de kafo.
Ni mendis en la restoracio du tasojn da [[kafo] kun sukero kaj kremo. Ni mem metas la sukeron en la [[kafo]n kaj kirlas la tuton per la kulereto.
###

[A][L][E][R][G][I][O]


Mi havas [[alergion] kontraŭ ununatria glutamato (MSG), sekve mi ne povas manĝi en aziaj restoracioj, kie oni amase uzas tiun gustofortigilon kune kun la salo.
###

PANO

Mi manĝas ne tro da pano kaj fakte [p][r][e][f][e][r][a][s] la brunan panon [a][l] la blanka[].

### Kio estas en la botelo?

LAKTO

Ĉu vi trinkas la lakton malvarma[] aŭ varma[] ?
Mi certas, ke vi faras tion trankvile kaj komforte.

###

VIANDO

Prenu la nomon de la besto kaj aldonu la sufikson -[A][Ĵ].
Bov[[aĵ]o, pork[[aĵ]o, kokid[[aĵ]o, ŝaf[[aĵ]o. ###

TERPOMOJ

Ili havas ankoraŭ [ŝ][e][l][o][n]. Necesas sen[[ŝel][i][g]i ilin.
###
Kio estas en la telero?

SUPO

Sur la bildo vi vidas supon, fakte
teleron [d][a] supo
en telero [d][e] supo.
###

BOTELO


Jen estas kelkaj malnovaj boteloj. Ili estas malplenaj. Ĉu temas pri boteloj [d][e] vinagro aŭ alkoholaĵo?

###

FORKO


Viandon manĝu [p][e][r] forko kaj tranĉilo, supon [p][e][r] kulero. Ili estas manĝ[i][l]oj. Sed kion uzas ĉinoj kaj japanoj?
###

ŜINKO


Speco de viando, kiun ni manĝas fumita[], kuirita[], eĉ kelkfoje kruda[]. ###

LEGOMOJ


Tomato, karoto, kapsiko, kukurbo, fungo estas legomoj. Kelkaj personoj erar[e] uzas la vorton legumoj. Vi ne faras tion, ĉu?
###

FROMAĜO


Kutime la fromaĝojn oni faras el kaze[i][g][i][t]a bovina, kaprina aŭ ŝafina lakto per fermentado, ŝim[i][g]o aŭ kuir[a][d]o. La fama prezidento Charles de Gaulle plendis foje 'Kiel eblas regi landon kun 365 fromaĝoj?'
###
Kio estas en la taso?

KAFO


La kafo estas en taso [d][e] kafo.
Ni mendis en la restoracio du tasojn [d][a] kafo [k][u][n] sukero kaj kremo. Ni mem metas la sukeron en la kafon kaj kirlas la tuton [p][e][r] la kulereto.
###

ALERGIO


Mi havas alergion kontraŭ ununatria glutamato (MSG), sekve mi ne povas manĝi en aziaj restoracioj, kie oni amase uzas tiun gustofortigilon kun[e] kun la salo.
###

[

P][A][N][O - preferas

Mi manĝas ne tro da pano kaj fakte preferas la bruna][n pano][n al la blanka][].

### Kio estas en la botelo?
[

L][A][K][T][O

Ĉu vi trinkas la lakton malvarma][][[ aŭ varma][][[ ?
Mi certas, ke vi faras tion trankvil][e][[ kaj komfort][e.]

###
[

V][I][A][N][D][O

Prenu la nomon de la besto kaj aldonu la sufikson -.
Bov][a][ĵ][o, pork][a][ĵ][o, kokid][a][ĵ][o, ŝaf][a][ĵ][o.] ###

[

T][E][R][P][O][M][O][J

Ili havas ankoraŭ ŝelo][n. Necesas senŝeli][gi ilin.]
###
Kio estas en la telero?

[S][U][P][O]

Sur la bildo vi vidas [[supon], fakte
teleron [d][a] [[sup]o
en telero [d][e] [[sup]o.
###

[B][O][T][E][L][O]


Jen estas kelkaj malnovaj [[botel]oj. Ili estas malplenaj. Ĉu temas pri [[botel]oj [d][e] vinagro aŭ alkoholaĵo?

###

[F][O][R][K][O]


Viandon manĝu [p][e][r] [[fork]o kaj tranĉilo, supon [p][e][r] kulero. Ili estas manĝiloj. Sed kion uzas ĉinoj kaj japanoj?
###

[Ŝ][I][N][K][O]


Speco de viando, kiun ni manĝas fumita[], kuirita[], eĉ kelkfoje kruda[].
###

[L][E][G][O][M][O][J]


Tomato, karoto, kapsiko, kukurbo, fungo estas [[legomoj. Kelkaj personoj erare uzas la vorton [[legum]oj. Vi ne faras tion, ĉu?
###

[F][R][O][M][A][Ĝ][O]


Kutime la [[fromaĝ]ojn oni faras el kazeigita bovina, kaprina aŭ ŝafina lakto per fermentado, ŝimigo aŭ kuirado. La fama prezidento Charles de Gaulle plendis foje 'Kiel eblas regi landon kun 365 [[fromaĝ]oj?'
###
Kio estas en la taso?

[K][A][F][O]


La [[kaf]o estas en taso [d][e] [[kaf]o.
Ni mendis en la restoracio du tasojn [d][a] [[kaf]o [k][u][n] sukero kaj kremo. Ni mem metas la sukeron en la [[kafo][n] kaj kirlas la tuton [p][e][r] la kulereto.
###

[A][L][E][R][G][I][O]


Mi havas [[alergi]on kontraŭ ununatria glutamato (MSG), sekve mi ne povas manĝi en aziaj restoracioj, kie oni amase uzas tiun gustofortigilon kune kun la salo.