Grimm: Maljuna avo kaj nepo.

Tasko: Uzu la akuzativon kie necesas

[agordo@tempo=60000]
[agordo@mort1=x x x x x x x x y X X X X X X X X Y x x x x x x X X X X X X]
[agordo@mort2=a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z c g h j s u C G H J S U]
[agordo@mort3=ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ]
###Estis iam viro maljuna kiel la mondo. Liaj okuloj ne vidis klare, surdaj estis la oreloj kaj la genuoj tremis. Kiam li sidis ĉe la tablo[] li apenaŭ povis teni la kulero[n], disverŝis supo[n] sur la tablotuko[n] kaj eĉ iafoje ĝi refluis el lia buŝo[]. ###Tio estis abomena por lia filo kaj bofilino kaj fine ili sidigis la maljunulo[n] en angulo[n] post la forno kaj donis al li manĝaĵo[n] en argila[] pladeto[] kaj neniam sufiĉe; li malĝoje rigardis al la tablo kaj liaj okuloj fariĝis malsekaj[]. ### Foje liaj tremantaj manoj ne povis teni la pladeto[n], ĝi falis tere[n] kaj rompiĝis. La juna virino insulte riproĉis li[n], li diris nenio[n]. ### Oni aĉetis al li ligna[n] pladeto[n] por kelke da heleroj, kaj de tiu tempo li devis manĝi el ĝi. ### Iu[n] tago[n], ili sidis en la ĉambro, ili vidis, ke la kvarjara nepeto kunmetas sur la planko[] lignaj[n] tabuletoj[n]. ### Kio[n] vi faras? demandis la patro[]. ### Mi faras trogeto[n], respondis la infano[], el ĝi manĝos paĉjo kaj panjo, kiam mi estos granda. ### La geedzoj momento[n] rigardis unu la alia[n], ekploris kaj tuj ili alkondukis la avo[n] al la tablo. De tiu tempo[] ili manĝis kune kun li kaj ne riproĉis li[n], se li iom disverŝis.