Bildvortaro
59-01 -16 : Moneroj
59-01 : kvardraĥmo (Ateno, 5a jarcento)
59-02 : strigo (simbolo de la deino Atena)
59-03 : ormonero de imperiestro Konstanteno la Granda
59-04 : brakteato* de imperiestro Frederiko Ruĝbarbulo
59-05 : luidoro de Ludoviko la XIV-a (Francujo, 18a jarcento)
59-06 : talero de Frederiko la Granda (Prusujo, 1765)
59-07 : talero de reĝo Karlo (Vurtenbergo, 1866)
59-08 : unu marko (Germana Regno, 1909)
59-09 : ducent markoj (Germana Regno, 1923)
59-10 : unu Germana Marko
59-11 : unu marko (Germana Demo- krata Respubliko, 1968-1990)
59-12 : unu krono (Danlando)
59-13 : unu zloto (Pollando)
59-14 : unu ŝekelo (Israelo)
59-15 : unu aŭstralia dolaro
59-16 : unu juano (Popola Respubliko ĉinio); unu ĉina dolaro
59-17 , 18 : monerstampaj matricoj
59-17 -21 : stampado de moneroj
59-17 : supra matrico
59-18 : malsupra matrico
59-19 : randstampilo (por ornami la randon)
59-20 : krudmonero (nestampita metaldisketo)
59-21 : stampilstablo
59-22 -24 : bankbiletoj (papermono, monbiletoj)
59-22 : dek markoj (Germana Regno, 1920)
59-23 : dek markoj (Germanio, 1945)
59-24 : cent Germanaj markoj (Germana Federacia Respubliko, 1990-2002)