Bildvortaro

361 : Fervojaj veturiloj I


361-01 -65 : ekspresatrajna ® (IC ® : i-co), pasaĝertrajno de Germanaj Fervojoj AK (DB)
361-01 : ekspresatrajna pasaĝervagono
361-02 : vagonkaroserio aŭ vagonkesto
361-03 : enirpordo
361-04 : klapfenestro
361-05 : fenestro
361-06 : boĝio
361-07 : kaŭĉuka listelo ĉe transirejo
361-08 : libera spaco
361-09 : meza koridoro
361-10 : sidilkvaro kun tablo
361-11 : duklapa tablo aŭ “papilitablo”
361-12 : pasaĝerkupeo
361-13 : kupeopordo
361-14 : flanka koridoro
361-15 : bebokupeo
361-16 : servokupeo
361-17 : necesejo
361-18 : telefonniĉo
361-19 : ŝovopordo
361-20 : pasaĝerkupeo
361-21 : remburida sidilo
361-22 : klapebla apogbrako
361-23 : kapkuseno
361-24 : spegulo
361-25 : vestokhoko
361-26 : bagaĝrako aŭ pakaĵkrado
361-27 : kupefenestro
361-28 : klaptableto
361-29 : hejtilregulilo
361-30 : rubokesto
361-31 : kurteno
361-32 : kajuto
361-33 : duopa sidilvico
361-34 : klapopleto sur dorsapogilo
361-35 : reto
361-36 : dormovagono [flanka vido de kupeoflanko kaj baza konturo]
361-37 : klapfenestro kun eskapvojo
361-38 : glitfenestro
361-39 : enirpordo kun klapŝtupo
361-40 : fekaĵujo
361-41 : boĝio
361-42 : akumulatorkesto
361-43 : sekurigilkesto de akumulatoroj
361-44 : kompleto kompresoro- vaporigilo
361-45 : akvomodulo
361-46 : energiproviza bloko
361-48 -50 : trilita kupeo kun lavotablo
361-49 : triloka sidilvico [tage]
361-50 : klapita lito [nokte]
361-51 : trilita kupeo kun tualetniĉo
361-52 : tualetniĉo kun duŝejo kaj necesejo
361-53 : deĵorkupeo
361-54 : dulita kupeo
361-55 : klapita lito
361-56 : klaptableto
361-57 : klapsidilo
361-58 : skribotablo
361-59 : elektra konektingo
361-60 : murlampo
361-61 : lumŝaltilo
361-62 : vagonbufedejo
361-63 : bufedo
361-64 : starotablo
361-65 : tablo kun benko