Bildvortaro

357 : Fervoja linio II


357-01 -6 : ĉefsignaliloj
357-01 : pozicia signalo “haltu!”
357-02 : signalbrako
357-03 : lumsignalo “haltu!”
357-04 : signalo “libera kun rapideclimigo” [pozicia kaj lumsignalo]
357-05 : singnalo “libera” [pozicia kaj lumsignalo]
357-06 : vicsignalilo
357-07 -24 : antaŭsignaliloj
357-07 : pozicia signalo “haltu atendebla”
357-08 : kompletiga signalbrako
357-09 : lumsignalo “haltu atendebla”
357-10 : signalo “libera kun rapideclimigo atendebla”[pozicia kaj lumsignalo]
357-11 : signalo “libera atendebla" [pozicia kaj lumsignalo]
357-12 : pozicia antaŭsignalo kun kompletiga ŝildo pri mallongiĝo de bremsvojo
357-13 : triangula ŝildo
357-14 : luma antaŭsignalo kun kompletiga lumo pri mallongiĝo de bremsvojo
357-15 : blanka kompletiga lumo
357-16 : alarma flavo
357-17 : ripetilo de antaŭsigno, lumsigno kun kompletiga lumo kaj sen ŝildo
357-18 : antaŭsignalo kun indiko de rapideclimigo
357-19 : antaŭsignalilo de rapideco
357-20 : antaŭsignalo kun antaŭindiko de direkto
357-21 : antaŭindikilo de direkto
357-22 : pozicia antaŭsignalo sen kompletiga signalbrako en pozicio “haltu atendebla!”
357-23 : pozicia signalo sen kompletiga signalbrako en pozicio “libera atendebla”
357-24 : antaŭsignala ŝildo
357-25 -35 : kompletigaj signaloj
357-25 : trapeza ŝildo por indiko de haltopunkto ĉe rekta trajnodirektado
357-26 -29 : distancosignaliloj
357-26 : dinstancosignalilo en 100- metra distanco de antaŭsignalilo
357-27 : dinstancosignalilo en 175-me- tra distanco de antaŭsignalilo
357-28 : dinstancosignalilo en 250- metra distanco de antaŭsignalilo
357-29 : distancosignalilo en 5% malpli longa distanco ol la bremsvojo de la traksekcio
357-30 : ŝakumita ŝildo por indiki ĉefsignalilon starantan ne rekte dekstre aŭ super la trako
357-32 -32 : haltoŝildoj por indiki la haltolokon de la trajnofronto
357-33 : haltolokŝildo por indiki atendeblan haltolokon
357-34 -35 : ŝildo pri neĝoplugilo
357-34 : ŝildo “levi plugilsokon”
357-35 : ŝildo “mallevi plugilsokon”
357-36 -44 : signaloj pri malrapida veturo
357-36 -38 : ŝildo pri malrapida veturo por indiki portempan malrapidveturan lokon
357-36 : tagindiko
357-37 : rapidecindika nombro [3- maksimuma rapideco 3x10=30 km/h]
357-38 : noktoindiko
357-39 : komencoŝildo komence de portempa malrapidvetura loko
357-40 : finŝildo fine de portempa malrapidvetura loko
357-41 : rapidecŝildo antaŭ konstanta malrapidvetura loko [5- maksimuma rapideco 5x10=50 km/h]
357-42 : komencoŝildo komence de konstanta malrapidvetura loko
357-43 : rapideca antaŭsignalo por indiki atendeblan konstantan malrapidveturan lokon
357-44 : rapidecsignalo komence de konstanta malrapidvetura loko
357-45 -52 : komutilsignaloj
357-45 -48 : komutilsignaloj ĉe simplaj komutiloj
357-45 : signalo “rekte”
357-46 : signalo “devie” dekstren [rigardata elde nadlorelpintoj]
357-47 : signalo “devie” maldekstren [rigardata elde nadlorelpintoj]
357-48 : signalo “devie” [rigardata elde frogo]
357-49 -52 : komutilsignaloj ĉe duoblaj kruckomutiloj
357-49 : signalo “rekte de maldekstre dekstren”
357-50 : signalo “rekte de dekstre maldekstren”
357-51 : signalo “devie de maldekstre maldekstren”
357-52 : signalo “devie de dekstre dekstren”
357-53 : meĥanika regejo
357-54 : rega levilaro
357-55 : blua relkomutila levilo, rigla levilo
357-56 : ruĝa signallevilo
357-57 : levilklinko
357-58 : itinerlevilo
357-59 : traksekcia bloko
357-60 : blokstata indikilo
357-61 : elektra regejo
357-62 : komutil- kaj signallevilo
357-63 : pupitro por interklinkadoj
357-64 : kontrolpupitro
357-65 : trakpanela regejo
357-66 : trakpanela regotablo
357-67 : prembutonoj
357-68 : itineroj
357-69 : interparolilo
357-70 : elektronika regejo kun mikroregata aparataro
357-71 : ekrano aŭ vidigilo
357-72 : superrigardo de areoj
357-73 : funkciiga tabulo, grafika cifereciga tabulo
357-74 : cifereca krajono
357-75 : trafikestro