Bildvortaro

356 : Fervoja linio I


356-01 -38 : trako
356-01 : relo (fervoja relo)
356-02 : relkapo
356-03 : relalmo
356-04 : relpiedo
356-05 : relsidplato
356-06 : izola subplato
356-07 : ŝpalŝraŭbo
356-08 : elasta subdisketo
356-09 : ŝpalkrampo
356-10 : hokŝraŭbo
356-11 : reljunto
356-12 : relsplinto
356-13 : splintobolto
356-14 : ĝemelŝpalo
356-15 : ĝemelŝpala bolto
356-16 : permana relkomutilo
356-17 : nadlorel-interliga stango
356-18 : relkomutila pezaĵo
356-19 : relkomutila signalilo
356-20 : nadlorela stego
356-21 : nadlorelo
356-22 : relseĝo
356-23 : kontraŭrelo
356-24 : frogo
356-25 : frogalo
356-26 : interrelo
356-27 : teleregata relkumutilo
356-28 : riglilo de relkomutilo
356-29 : kuplostango de relkomutilo
356-30 : regdrato
356-31 : ŝraŭba streĉilo
356-32 : kanaleto por regstango
356-33 : elektre lumigata relkomutila signalilo
356-34 : relkomutila trogo
356-35 : relkomutila regmeĥanismo en ŝirmokesto
356-36 -38 : ŝpaloj
356-36 : ŝtala ŝpalo
356-37 : betona ŝpalo
356-38 : ĝemelŝpalo
356-39 -50 : fervojaj pasejoj
356-39 : traknivela sekurigita pasejo
356-40 : fervoja bariero
356-41 : oblikva avertokruco (Andrea kruco)
356-42 : bariergardisto
356-43 : bariergardista dometo
356-44 : relvojinspektisto
356-45 : duonbariero
356-46 : avertolampo
356-47 : telefonregata bariero
356-48 : dudirekta telefono
356-49 : senbariera pasejo, teĥnike ne sekurigita pasejo
356-50 : blinkilo