Bildvortaro 224 : Dombestoj
224-01 -2 : grandbrutoj
224-01 : bovo, kornbesto, remaĉulo virseksa: virbovo, taŭro; inseksa: bovino; kastrita: eksbovo; juna: bovido
224-03 -7 : azeno
224-03 : ĉevalo virseksa: stalono, virĉevalo; inseksa: ĉevalino; kastrita: eksĉevalo; juna: ĉevalido
224-04 : ŝarĝoselo
224-05 : ŝarĝo
224-06 : tufvosto
224-07 : vostotufo
224-08 : mulo, hibrido de virazeno kaj ĉevalino
224-09 -12 : porko, parhufulo
224-10 : muzelo
224-11 : orelo
224-12 : bukla vosto
224-13 : ŝafo virseksa: virŝafo; inseksa: ŝafino; kastrita: eksŝafo; juna: ŝafido
224-14 : kapro
224-15 : kaprobarbo
224-16 : hundo; ĉi tie: Leonberga hundo virseksa: virhundo; inseksa: hundino; juna: hundido
224-17 : kato; ĉi tie: Angora kato virseksa: virkato; inseksa: katino; juna: katido
224-18 -36 : malgrandaj dombestoj
224-18 : kuniklo virseksa: virkuniklo; inseksa: kuniklino; juna: kunkiklido
224-19 -36 : kortobirdoj
224-19 -26 : galino
224-19 : kokino
224-20 : kropo
224-21 -26 : virkoko; kastrita: kapono
224-22 : kresto
224-23 : orelolobo
224-24 : beklobo
224-25 : serpoforma vosto
224-26 : sprono
224-27 : numido
224-28 : meleagro
224-29 : ventumila vosto
224-30 -32 : pavo
224-31 : pavoplumo
224-32 : ocelo
224-33 : kolombo
224-34 : ansero
224-35 : anaso
224-36 : naĝmembrano, naĝhaŭto