Bildvortaro
212-01 -42 : druparboj, prunusoj
212-02 : ĉerizujo, ĉerizarbo specoj: dolĉa, acida, sovaĝa aŭ merizo
212-03 : floranta ĉerizbranĉo
212-04 : ĉerizfolio
212-05 : ĉerizfloro
212-06 : flortigo, penduklo
212-07 : fruktanta branĉo
212-08 : ĉerizo [transversa sekco]
212-09 : fruktokarno, pulpo
212-10 : ĉerizkerno
212-11 : ĉerizsemo
212-12 : ĉerizfloro [transversa sekco]
212-13 : stameno (anteno)
212-14 : petalo, florfolio
212-15 : sepalo
212-16 : pistilo
212-17 : ovolo en meza ovario
212-18 : stiluso
212-19 : stigmo
212-20 : ĉerizfolio
212-21 : folia nektarujo
212-22 : prunujo, prunarbo
212-23 : fruktanta branĉo
212-24 : pruno
212-25 : prunfolio
212-26 : burĝono
212-27 : prunkerno
212-28 : renklodo
212-29 : mirabelo
212-30 : persikujo, persikarbo
212-31 : floranta branĉo
212-32 : persikfloro
212-33 : senpendukla floro
212-34 : elkreskanta folio
212-35 : fruktanta branĉo
212-36 : persiko
212-37 : persikfolio
212-38 : abrikotujo, abrikotarbo
212-39 : floranta abrikotbranĉo
212-40 : abrikotfloro
212-41 : abrikoto
212-42 : abrikotfolio
212-43 -60 : nuksarboj kaj –arbustoj
212-44 : juglandujo, juglandarbo
212-45 : floranta juglandbranĉo
212-46 : fruktofloro (inseksa floro)
212-47 : stamenfloraro (virseksaj floroj)
212-48 : nepare kunmetita folio
212-49 : juglanda frukto, drupo
212-50 : mola ŝelo (perikarpo)
212-51 : juglando (nukso) kun semo
212-52 : avelujo, averarbusto, ventpolenatulo
212-53 : floranta avelbranĉo
212-54 : stamenfloraro, amento
212-55 : fruktofloraro (inseksa infloresko)
212-56 : foliburĝono
212-57 : fruktanta branĉo
212-58 : avelo, nukso
212-59 : kupulo
212-60 : avelfolio