Bildvortaro
154-01 -21 : romanika arto; romaniko
154-01 -13 : romanika preĝejo
154-01 : ĉefnavo
154-02 : flanknavo
154-03 : transepto
154-04 : ĥorejo
154-05 : absido
154-06 : transepta turo
154-07 : piramida turtegmento
154-08 : nanarkado
154-09 : arkofriso
154-10 : blinda arkado
154-11 : lizeno*, vertikala murbendo
154-12 : ronda fenestro; bovokulo
154-13 : flanka portalo
154-14 : kuba kapitelo
154-15 : romanika volbosistemo
154-16 : kverarko; transversa arko
154-17 : laŭlonga arko
154-18 : pilastro
154-19 -21 : romanikaj ornamaĵoj
154-19 : kvadratara ornamaĵo; ŝaktabula ornamaĵo
154-20 : skvamornamaĵo
154-21 : zigzagornamaĵo; hundodenta ornamaŝo
154-22 -41 : gotika arto (gotiko)
154-22 : ornamita gablo
154-23 : krucofloro
154-24 : rampofloro; rampofolio
154-25 -27 : ŝtonpunta fenestro
154-25 , 26 : ŝtonpunto
154-25 : kvarloba ŝtonpunto
154-26 : kvinloba ŝtonpunto
154-27 : ŝtonpuntaj kolonoj
154-28 -36 : gotika konstrusistemo
154-28 -41 : gotika preĝejo
154-28 -30 : murapoga sistemo; murapoga konstrukto*
154-28 : apogpiliero
154-29 : apogarko
154-30 : pinaklo
154-31 : gargojlo
154-32 , 33 : krucvolbo
154-32 : volboripo
154-33 : ŝlosilŝtono
154-34 : triforio
154-35 : plurobla piliero
154-36 : murkolono
154-37 : okcidenta fasado
154-38 : rozo; rozofenestro
154-39 : ĉefportalo
154-40 : arĥivolto
154-41 : timpano
154-42 -45 : renesanca arto
154-42 : renesanca preĝejo
154-43 : pavilono
154-44 : tamburo
154-45 : lanterno
154-46 : pilastro
154-47 : renesanca palaco (48-52)
154-48 : kronkornico; ĉefkornico
154-49 : timpanfrontona fenestro
154-50 : arkofrontona fenestro
154-51 : rustika boso
154-52 : interetaĝa kornico; zona kornico
154-53 : sarkofago
154-54 : girlando; festono