Bildvortaro
153-01 -62 : helena arto
153-01 : Akropolo (super urbo situanta fortikaĵo kun templokom- plekso)
153-02 : Partenono, dorika templo
153-03 : peristilo
153-04 : frontono kun timpano (fasada triangulo)
153-05 : subkonstruaĵo de templo
153-06 : statuo
153-07 : ĉirkaŭmuro
153-08 : propileo, pordokonstruaĵo kun antaŭhalo
153-09 : dorika kolonordo
153-10 : cimatio
153-11 : kronlistelo
153-12 : gutoplato; modilono
153-13 : triglifo
153-14 : metopo
153-15 : gutolistelo
153-16 : arĥitravo
153-17 : abako
153-17 : dorika kapitelo
153-18 : eĥino
153-19 : kolonkolo
153-20 : kolonfusto
153-21 : kaneloj kun akraj eĝoj
153-22 : ionika kolonordo
153-23 : cimatio
153-24 : kronlistelo
153-25 : dentlistelo
153-26 : cimatio; ovolistelo
153-27 : arĥitravo
153-28 -30 : ionika kapitelo
153-28 : abako
153-29 : voluto
153-30 : volutkuseno
153-31 : kolonfusto
153-32 : kaneloj kun plataj eĝoj
153-33 -36 : bazo de ionika kolono
153-33 : toro
153-34 : konkava modluro
153-35 : baza toro
153-36 : plinto
153-37 : stilobato
153-38 : korintika kolonordo
153-39 -41 : korintika kapitelo
153-39 : abako
153-40 : voluto
153-41 : folikrono
153-42 : kolonfusto
153-43 : kaneloj kun plataj eĝoj
153-44 -46 : bazo de korintika kolono
153-44 : toro
153-45 : konkava modluro
153-46 : baza toro
153-47 : steleo
153-48 : akrotero
153-49 : hermo; hermesbusto
153-50 : kariatido
153-51 : greka vazo (kun survaza pentraĵo kaj grekaj ornamaĵoj)
153-52 : perlobendo
153-53 : ondobendo
153-54 : foliobendo
153-55 : palmofolio
153-56 : ovobendo
153-57 : meandro
153-58 : helena teatro
153-59 : scenejdomo
153-60 : proscenio; antaŭscenejo
153-61 : orkestro; ĥorejo
153-62 : oferaltaro
153-63 -66 : etruska arto
153-63 : etruska templo
153-64 : portiko
153-65 : ĉefhalo
153-66 : trabaro; ĉеvro*
153-67 -74 : romia arto
153-67 : akvedukto
153-68 : akvokanalo
153-69 : rondbaza konstruaĵo (70-72)
153-70 : portiko
153-71 : kornica listelo
153-72 : kupolo
153-73 : triumfarko
153-74 : atiko
153-75 -85 : frukristana arto
153-75 : baziliko
153-76 : ĉefnavo
153-77 : flanknavo
153-78 : absido
153-79 : kampanilo
153-80 : atrio
153-81 : klostro
153-82 : lavofontano
153-83 : altaro
153-84 : lumfenestraro
153-85 : triumfarko
153-86 -90 : bizanca arto
153-86 : kupolaro
153-87 : ĉefkupolo
153-88 : duonkupolo
153-89 : pendentivo
153-90 : okulo; lumluko