Bildvortaro
139-01 -5 : akordoj
139-01 : akordo maĵora; maĵora triado
139-02 : akordo minora; minora triado
139-03 : akordo de la minimuma kvinto; minimuma triado
139-04 : akordo de la maksimuma kvinto; maksimuma triado
139-05 : dominanta septakordo (kvarnota akordo)
139-06 -13 : intervaloj
139-06 : unuto
139-07 : duto
139-08 : trito granda; tercio maĵora
139-09 : kvarto
139-10 : kvinto
139-11 : sesto granda; sesto maĵora
139-12 : septo granda; septimo maĵora
139-13 : okto perfekta; oktavo perfekta
139-14 -22 : ornamaĵoj
139-14 : apoĝaturo
139-15 : aĉakaturo
139-16 : glito; duobla aĉakaturo
139-17 : trilo sen turno
139-18 : trilo kun turno
139-19 : mordanto supra
139-20 : suba mordanto
139-21 : normala turno
139-22 : arpeĝo
139-23 : triolo (simile: duolo, kvarolo, kvinolo, sesolo, sepolo)
139-24 : ligaturo (kunliga signo); arko
139-25 : fermato (daŭriga signo)
139-26 : ripetsigno
139-27 -41 : interpretindikoj
139-27 : emfazosigno; akcentosigno
139-28 : presto (rapide)
139-29 : duonstakate
139-30 : tenate
139-31 : kresĉende
139-32 : malkresĉende
139-33 : glate kunligate
139-34 : stakate
139-35 : mallaŭte
139-36 : tre mallaŭte
139-37 : kiom eble plej mallaŭte
139-38 : laŭte
139-39 : tre laŭte
139-40 : kiom eble plej laŭte
139-41 : laŭte (kaj tuj) mallaŭte
139-42 -50 : disdivido de tonamplekso
139-42 : unua okto (subkontraŭ-okto)
139-43 : dua okto (kontraŭ-okto)
139-44 : tria okto (grandokto)
139-45 : kvara okto (malgrandokto)
139-46 : kvina okto (unulini-okto)
139-47 : sesa okto (dulini-okto)
139-48 : sepa okto (trilini-okto)
139-49 : oka okto (kvarlini-okto)
139-50 : naŭa okto (kvinlini-okto)